ตามหาถึงบ้ านหนุ่ม ถูกสล ากธกส.20ล้าน

วันที่ 17 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ที่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีเศ รษฐีร ายใ หม่เกิ ดขึ้น

หลังจากที่ถูกร างวัลสล ากทวีสิน ของธกส. จำนวน 20 ล้านบ าท

เป็นชาวบ้ านทัพป่าเส้า โดยมีชาวลำปางที่ทร าบต่างโพสต์แสดงความยินดีกับเศร ษฐีใ หม่จำนวนมาก

เฮงจริงๆ

ทั้งนี้ชาวบ้ านทัพป่าเส้า กล่าวว่า คนที่ถูกร างวัลเป็นชาย

โดยทางเจ้าหน้ าที่ ธกส.มาต ามตัวไปรับเงิ นถึงบ้ าน ผู้โชคดีรู้ว่าตนเองถูกร างวัลถึงกับร้ องไห้ด้วยความดีใจถึงสองครั้ง

สำหรับสล ากออมทรั พย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 33 ชุดเกษตรมั่นคง 3

ครั้งที่ 15 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3

ครั้งที่ 31 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 24 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 9 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน

ครั้งที่ 21 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 2 คือ PJ 1 4 0 1 1 5 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 คือ RM 1 4 0 1 1 5 3

ขอบคุณ ข่าวสด