แห่ส่องเล ขพุ่งพวง ดวงจันทร์

เชื่ อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่ างดีสำหรับ ถึงแม้ว่า แ ม่พุ่มพวง ดวงจันทร์ ร าชินีนักร้องลูกทุ่ง

ในปีนี้จะงดการแสดงมหกร รมคอนเสิร์ต และมหรส พต่ างๆ ทั้งหมด เพราะวิกฤ ติ CV แต่ก็ยังคงมีแฟนเพลง และประชาชน

เดินทางมาที่วัดทับกระดานไ ม่ข าดสาย ซึ่งทางวัดทับกระดาน จัดมาตรการป้องกัน CV อย่ างเข้มง วด

ซึ่งวันที่ 13 มิถุนายน เป็นวันครบรอบ 29 ปีของการจากไป พุ่มพวง ดวงจันทร์

นอกจากนี้ ที่ผ่ านมาตลอดทั้งปีในทุกวันหยุดและวันใกล้ประกาศรางวัลสล ากกินแบ่ง จะมีแฟนเพลงของพุ่มพวงและนักท่องเที่ยว

แวะเวียนกันเข้าไปกราบไหว้ขอล าภจากหุ่นของพุ่มพวงกันอย่ างต่อเนื่อง

รวมถึงศิลปินเพลงลูกทุ่งทั้งรุ่นเก่ารุ่นใ หม่ที่แวะเวี ยนกันไปไ ม่ข าดสายด้วย

และปีนี้แ ม่ผึ้ง ครบรอบ 29 ปี ซึ่งปีที่ผ่ านมา บัตรชายคนเดียวของแ ม่ผึ้งได้จับเบอร์ในไหโบราณได้ 3 ตัวตรงๆ

967 ซึ่งก็ได้เฮกันถ้วนหน้ ามาแล้ว

อย่ างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน