กรมอุตุฯ เตื อนวันที่23-27พ.ค.

กรมอุตุฯ พย ากรณ์อาก าศ 7 วันข้างหน้ า ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 – 27 พฤษภาคม 2564 ในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64

ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21 – 23 พ.ค. 64 อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแร งบ างแห่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแร งบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 3 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 21 – 22 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 27 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ติ ดต ามประก าศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ