เผยร าคาทองล่ าสุด

ร าคาทองวันนี้ เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.24 น. ร าคาปรับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันศุกร์

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทั้งหมด 2 รอบ รวมปรับขึ้น 100 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ

ขายออกบ าทละ 28,400 บ าท

รับซื้อบ าทละ 27,303.16 บ าท

ขอบคุณที่มาจาก ค้าทองคำ