เตื อน รับมือพ ายุไซโคลน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. กรมอุตุนิยมวิทย า ออกประกาศ พายุไซโคลน ย าอาส บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 1 ระบุว่า

เมื่อเวลา 10.00 น. พายุไซโคลน ย าอาส บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 89.7 องศาตะวันออก

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 8 กม./ชม. ความเร็วสูงสุด ใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กม./ชม.

คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเท ศอินเดียตอนบนในช่วงวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2564 มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทยและอ่าวไทย

มีกำลังแร งขึ้น และภาคใต้มีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และ กระบี่

ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแ รง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องจะมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่ างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรงดเว้นการเดินเรือ

ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง