รู้ยังโลตัส รับเร าชนะม.33

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม เพจ Lotus’s – โลตัส

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โลตัสมีร้ านค้ ามากมาย

ให้คุณสามารถมาใช้สิทธิ์ เร าชนะ, ม.33 มากกว่า 1000 ร้ านค้ า

เพียงคุณมองหาสัญลักษณ์ในรูป เท่านี้ก็สามารถช้อปได้เต็มที่

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ Lotus’s – โลตัส