แห่ข ายทอง

ร าคาทองคำล่ าสุดวันนี้ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.24 นาทีที่ผ่ านมา ร าคาทองคำปรับพุ่งขึ้นอยู่ที่ 100 บ าท

จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.30 น. ปรับขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับประก าศร าคาซื้อข ายครั้งเดียวของวันเสาร์ ที่ปรับขึ้น 50 บ าท

ทุบสถิติสูงสุดใ หม่ของปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ส่วนสัปดาห์ที่แล้วร าคาทองปรับขึ้นรวม 600 บ าท

ร าคาทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 27,900.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,000.00 บ าท

ในส่วนของ ร าคาทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 27,394.12 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,500.00 บ าท