ร าคาทองลงดิ่งแล้ว

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า เว็ปไซต์ร าคาทองได้ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.27น. ปรับลดลง 100 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันพุธ

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 4 รอบ รวมปรับขึ้น 250 บ าท แตะระดับสูงสุดใ หม่ของปี

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,550

รับซื้อบ าทละ 27,439.60

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,050

รับซื้อบ าทละ 27,950

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,650

รับซื้อบ าทละ 27,545.72

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,150

รับซื้อบ าทละ 28,050