ทำไมซื้อบ้ านต้องผ่ อนธนาคาร

การจะมีบ้ านสักหลังหากมีเงิ นเก็บเยอะกสามารถซื้อได้ด้วยเงิ นสด

แต่หากมีเงิ นเพียงน้อยนิดคนส่วนใ หญ่ก็เลือกที่จะซื้อบ้ านแบบผ่อนจ่ ายผ่ านธนาคาร

และแม้ว่าบ างคนมีเงิ นที่พอจะซื้อบ้ านสักหลังก็ยังเลือกที่จะผ่อนด้วยเหตุผลหลายๆอย่ าง

ไ ม่ว่าอย่ างไรทุกคนล้วนมีเหตุผลของตนเอง

เช่นเดียวกับชาวเน็ตร ายหนี่งที่เกิดคำถามในใจว่า ทำไม ถึงไ ม่ซื้อบ้ านเงิ นสดกัน

แต่ไปเสี ยดอกเบี้ ยให้ธนาคารกัน เพราะอะไร ถ้าต้องผ่อนก็ไ ม่ควรซื้อแต่แรก ควรซื้อสด

หลังจากที่เจ้าของกระทู้โพสต์ถามในเพจ กระทู้พันทิปแล้วก็มีคนจำนวนมากให้ความสนใจและเข้ามาตอบคำถามกันมากมาย

ที่มา siamtoday