ขอเลข ขอนไม้พญาเต่าถูก3ง วดติ ด

วันที่ 30 พฤษภาคม ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ โป๊ะซ่า เกิ ดมาคุย ได้มีการลงเรื่องร าว

ชาวบ้ านหนองโสน ต.วังยาง (คลองขลุง) แห่ส่องขอเลขเ ด็ด

ขอนไม้พญาเต่า คาดมีอายุมากกว่า 50 ปี

ดีเจสันติ (หนุ่มน้อยหน้ ามนต์)

เจ้าของเปิ ดเผยว่าให้โช คมา 3 งว ดซ้อน

ล่ าสุดรับทรั พย์เกือบแสน

งว ดนี้เลยจัดชุดใ หญ่ขอเลขหวังถูกร างวัลต่อ