เล ขแ ม่พุ่มพวงง วดนี้ดังเกลี้ ยงแผง

บรรย ากาศการซื้อข ายลอตเตอรี่ง วดนี้ ก็ดูเหมือนจะเงียบเหงา เบ าบ าง คนซื้อน้อย เพราะสถานก ารณ์Cvยังระบ าดหนักไ ม่หยุด

อย่ างไรเสี ยก็ดูแลตัวเอง ป้องกันตัวเอง การ์ดอย่ าตก วัคซีนยังมีน้อย และเข้าถึงย ากเพราะต้องแ ย่งลงทะเบี ยนฉี ดกัน

ส่วนวัคซีนทางเลือกยังไ ม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ แม้ อย.ได้มีการอนุมัติไปแล้วสองสามยี่ห้อ

จนบัดนี้ก็ยังไ ม่มีวี่แววว่าจะมีการนำเข้ามาเสี ยที ไ ม่รู้มันย ากเย็นมากหรืออย่ างไร

กับการนำเข้าวัคซีนทางเลือกให้ประชาชน ฉี ดได้ร อดกับCV และนำพาให้เศร ษฐกิจเดินหน้ าไปได้เสียที

ส่วนเล ขเราก็ได้นำมาฝากกันอีกเช่นเคย โดยง วดนี้เลขดัง เลขที่คอห วยหาซื้อกัน

นั่นก็คือ เลขของอดีตร าชินีลูกทุ่ง ที่เซี ยนหวยหาซื้อกัน

ก็คือเลข 03 30 29 13 ซึ่งตรงกับวันจากไปของ พุ่มพวง ดวงจันทร์

ที่ตรงกับวันที่ 13 มิ.ย.64 โดยปีนี้ครบรอบ 29 ปีของการจากไปของอดีตร าชินีลูกทุ่ง