แม่น้ำหนึ่งเล่ าวินาทีก่อนผลออก

ผลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ร างวัลที่ 1 ร างวัลละ 6,000,000 บ าท

292972

เลขหน้ า 3 ตัว 2 ร างวัลๆละ 4,000 บ าท

193 620

เลขท้ าย 3 ตัว 2 ร างวัลๆละ 4,000 บ าท

978 723

เลขท้ าย 2 ตัว 1 ร างวัลๆละ 2,000 บ าท

45

ร างวัลข้างเคียงร างวัลที่ 12 ร างวัลๆละ 100,000 บ าท

292971

292973

ต่อมาปรากฏว่า เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง ซึ่งออกมาเป็นหมายเลข 2 7 9

โดยไปตรงกับร างวัลที่ 1 คือ หมายเลข 292972 แบบเต็มๆ ซึ่งเธอก็ไ ม่อย ากจะเชื่ อและกรี๊ ดด้วยความดีใจ

แ ม่น้ำหนึ่ง ได้ไลฟ์เผยความรู้สึกว่า พอเห็นเลขธูปมันจุดออกมาซึ่งเป็นเลข 2 7 9 ตนคิดว่ามันเป็นเลขตัวเก่า

จะมาหรอ คิดแบบนี้จริงๆ พอออกมายอมรับว่าพูดไ ม่ออก ไ ม่มีอะไรพูดแล้วจริงๆ มันเกินไป

เกินใจเร าแล้ว แม่ปู่คือที่สุด ที่สุดของทุกอย่ าง ที่สุดแล้วจริงๆ 3 ตัวตรง

เธอยอมรับว่า ง ว ด นี้เป็น ง ว ด ที่เธอโ ดนด่ าเยอะมาก คนด่ าทั้งใน Tiktok เฟซบุ๊ก ด่ าแบบจะมาไหม

จะรอดูเลขธูปวันนี้ว่าจะมาไหม ซึ่งเธอโ ดนคำนี้มาเยอะมาก เยอะจริงๆ หลายคนท้ าเลยว่ายังไงก็ไ ม่มา

แต่พอหลังจากออกมา 2 ตัวตรงเธอก็รู้สึกดีใจสุด ๆ เธอยังบอกอีกว่า

เธอฟัน 4 งว ดนี้ และ 4 ก็มา คือมันพูดไ ม่ออก นอกจาก 3 ตัวตรง มันที่สุดแล้วจริงๆ สุดเกินคำบรรย าย พร้อมกับยินดีกับทุกคนที่ถูกร างวัล

ทั้งนี้เธอไ ม่ระบุว่าถูกมากน้อยแค่ไหน แต่เธอก็เตรียมที่จะทำบุญเพื่อแก้บนปู่

คือ แจ กยังชีพ 5 แสน , แจ กออนไลน์ 5 แสน , ทำบุญ รพ. 5 แสน