เตื อน10-12มิ.ย. เผยพื้นที่ฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ าระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 16 มิถุนายน 2564

เตือนในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 ร่องมรสุ มพ าดผ่ านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน

เข้าสู่หย่ อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเท ศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้กำลังแร งพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเท ศไทยยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแ รง

โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 64 ร่ องมรสุ มที่พ าดผ่ านภาคเหนือตอนบน ประเท ศลาวตอนบน และเวี ยดนามตอนบนมีกำลังอ่อน

ในขณะที่มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเท ศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง

โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร และ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 11 – 14 มิ.ย. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะทวีกำลังแร งขึ้น

และคาดว่าเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยและประเท ศเวียดนามตอนบน

สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแร งขึ้น

ทำให้มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยอย่ างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 มิ.ย. 64

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ระวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1- 2 เมตรในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1- 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่งในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 64 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.