ล่ าสุดวันนี้ร าค าทอง ปรับลงเยอะมาก

เรี ยกได้ว่าผันผ วนไม่หยุดเลยจ้า สำหรับร าค าทองคำบ้ านเร าในขณ ะนี้ ต้องบอกเลยว่า 2-3 วันมานี้ลงแบบฉุ ดไม่อยู่

แถมล่าสุดยังลงต่อเนื่ องต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ลดหนักสุดในประวัติศ าสตร์ของเดื อนนี้เลยก็ว่าได้

ร าค าทองวันนี้ ร าค าทองคำ ประจำวันเส าร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09:26 น.

( ร าค าทองลดลง 300 บ าท )

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,833.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,900.00 บ าท

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,300.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,400.00 บ าท