ทองคำมีโอก าสต่ำสุด22,000

นายบัณฑิต คุณาเรืองโรจน์ รองกร รมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

เปิ ดเผยว่า เดิมบริษัทดำเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกทองคำและเครื่องประดับมา 47 ปี

เดิมใช้ชื่อร้ านทองซุ่ยเซ่งเฮง ในย่ านอุดมสุข ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นออโรร่า

ปัจจุบันมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 220 สาขา ซึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทเองและเกือบ 95%

อยู่ในห้างสรรพสินค้าทำให้ในปีที่ผ่ านมาได้รับผลกระทบในช่วงล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค. ส่งผลให้ไ ม่สามารถเปิ ดร้านได้

ทำให้ในปีที่ผ่ านมาบริษัทได้ปรับตัวโดยหันไปให้ความสำคัญในการขายผ่ านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

ทั้งในช่องทางเว็บไซต์ออโรร่า รวมถึงยังเป็นร้ านทองร้านแรกที่ข ายผ่ านช่องทางมาร์เก็ตเพลส

ทั้งช้อปี้และลาซาด้า ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมียอดขายในช่องทางออนไลน์เติบโตถึง 200%

โดยมีสัดส่วนยอดขาย 4% ของยอดขายรวมและทำให้ยอดขายทั้งปีของบริษัทยังเติบโตได้ในระดับ 8% หรือมียอขาย 1.6 หมื่นล้านบ าท

ขณะที่ภาพรวมตลาดค้าทองคำในประเทศไทยติ ดลบประมาณ 10% หรือมีมูลค่ าตล าด 5 หมื่นล้านบ าท

ในขณะที่ภาพรวมตลาดปีนี้รวมถึงแนวโน้มยอดขายของบริษัทก็คาดว่าจะติดลบที่ 10%

เนื่องจากภาวะเศ รษฐกิจยังไ ม่ฟื้นตัว ประกอบกับคนตกงานมากขึ้น ทำให้กำลังซื้อชะลอตัว

ส่วนของแผนการดำเนินงานของบริษัทยังคงเดินหน้ าขย ายสาขาใหม่เพิ่มอีก 35 สาขา ในปีนี้ และอีก 30 สาขาในปีนหน้ า

โดยใช้งบลงทุนต่อสาขา 5-7 ล้านบ าท และจะขย ายให้ครบ 500 สาขา ภายในปี 2567

นอกจากนี้ในปีนี้บริษัทยังเพิ่มช่องทางขายผ่ านเทเลมาร์เก็ตติ้ง หรือขายทางโทรศัพท์

โดยอาศัยฐานลู กค้าสมาชิกของออโรร่า ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 1 ล้านร าย พร้อมเปิ ดบริการรับส่งทองภายใน 3 ชั่ วโมง

รวมถึงล่าสุดบริษัทยังได้ทดลองเปิ ดร้านของขวัญ ซึ่งเป็นร้ านที่จำหน่ายทองคำในกลุ่มของขวัญสำหรับให้เป็นของขวัญออในทุกเท ศกาล

เพื่อขย ายกลุ่มลู กค้าเป้าหมายคนรุ่นใ หม่ที่ไม่นิยมใส่เครื่องประดับทอง

แต่สามารถซื้อให้เป็นของขวัญในร าคาจำหน่ ายที่เข้าถึงง่าย เริ่มต้น 590 บ าท

นายบัณฑิต กล่าวเสริมวด้วยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบี ยนในตล าดหลักทรั พย์ภายในไตรมาส 2 ปี 2565

พร้อมวางเป้าหมายยอดขายปีหน้าที่ 2 หมื่นล้านบ าท ส่วนแนวโน้มร าคาทองคำประเมินว่าในเร็วๆ นี้

มีโอกาสที่ร าคาทองคำแท่งจะปรับลงไปทำจุดต่ำสุดที่บ าทละ 22,000 บ าท

จากปัจจัยของcv ที่ยังแพร่ต่อเนื่อง อีกทั้งเศร ษฐกิจสหรั ฐที่ยังไ ม่ฟื้นตัวดี

ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

ร าคาทองคำแท่งจะพลิกกลับไปทุบสถิติสูงสุดที่บ าทละ 32,000 บ าท

หากCVไ ม่ลุกลาม และเศร ษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น