พิสู จน์หลวงพ่อเสกใบมะขามเป็นต่อได้จริง ให้ 1 แสน

จากกรณีที่ใน Tiktok ได้มีการเผยคลิปพระรูปหนึ่ง ได้โชว์การทำพิธีเสกใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อ

โดยพระรูปนี้ได้ทำการเด็ ดใบมะขามไปเขี้ยวพร้อมท่องคาถา

ก่อนจะเป่าให้ตัวต่อออกมาจากปาก หลังจากที่ได้มีการเผยคลิปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น

วิพ ากษ์วิจ ารณ์กันอย่ างมาก หลายคนต่ างก็ไ ม่คิดว่าจะทำได้จริง

ล่ าสุดที่สำนักสงฆ์พุทธนิมิตตัง เทพนิมิตร ตั้งอยู่หมู่ 3 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

พบกับ หลวงพ่อฤทธิเดช กนฺตวณฺโณ หรือ “หลวงพ่อไม้ท้ าวนาคร าช” อายุ 76 ปี

เปิ ดเผยว่า เรื่องเสกใบมะขามออกมาเป็นตัวแตนหรือตัวต่อนั้นเป็นเรื่องจริง

ถ้าเรื่องไ ม่จริงหลวงพ่อจะไ ม่ทำเด็ ดข าด พร้อมยินดีท้าพิสู จน์

ตัวต่อมีเหล็กในอยู่ทุกตัว หากพบว่ามีการเอาเหล็กในออก จะให้เงิ น 1 แสนบ าททันที

สำหรับเรื่องคาถาเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแตน เดิมเป็นตำราของ “หลวงปู่สุข วัดมะขามเฒ่า”

ซึ่งทางบิดาของหลวงพ่อได้รับมรดกตกทอดมา

ส่วนท่ านใดต้องการพิสู จน์คาถาดังกล่าว หรือต้องการ “ตัวต่อ” ไปบูชา

ต้องมานุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดไ ม่ต่ำกว่า 3 วันขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับบ ารมีของแต่ละคนด้วยว่าจะได้เห็นหลวงพ่อเสกหรือไ ม่