หนูน้อยเก็บกระเป๋า ไปโร งบ าลสนามด้วยตัวเอง หลังรู้เห ตุผล

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เฟสบุ๊คชื่อว่า Wirat Sawangarom ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

สู้ๆนะลูก พี่ชายพาน้องชายมานั่งรอรถมารับ เพื่อจะไป โรงพย าบ าลสนาม กระเป๋าคนละใบ

ของใช้ส่วนตัว 1 กระสอบปุ๋ย ไ ม่มีคนช่วย น้องลากขึ้นรถเอง

เพราะพ่อกับแ ม่ติ ด CV ไปรักษาที่โรงพย าบ าลแล้ว สู้ๆนะลูก ( อ.เทิง จ.เชียงร าย ) เอ็นดูหนูน้อย

หายไวๆนะครับคนเก่ง

ขอบคุณเรื่องร าว Putonnam Emm Nanah