แ ม่น้ำหนึ่งจัดให้แล้วนะ รีบซื้อก่อนเกลี้ ยงแผง

เรียกได้ว่ามาแร งตลอดสำหรับแ ม่น้ำหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็จับต ามองตลอดว่าจะให้เลขอะไร

ก่อนหน้ านั้น เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่ านมา แ ม่น้ำหนึ่ง ได้ออกมาไลฟ์ผ่ านเฟซบุ๊กเหมือนที่ทำเป็นประจำ

โดยในช่วงหนึ่งถูกถามถึงเลขที่เขียนให้กับ หนุ่ม กรรชัย

โดยแม่น้ำหนึ่งได้ตอบคำถามด้วยการเขียนตัวเลข 09 และ 06 ลงบนกระดาษ

และบอกว่า งว ดนี้ชอบเลข 0 มาก คิดว่าน่าจะมาแน่ๆ

ภาพจาก ร ายการเที่ยงวันทันเห ตุก ารณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน แ ม่น้ำหนึ่งก็ได้ให้เลขเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้ให้เลข 3 ตัว

อย่ างไรก็ตามโปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่านเพราะไ ม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไร

สำหรับเลขธูปนั้นก็ต้องรอก่อนวันประกาศผลร างวัลสล ากกินแบ่งหนึ่งวันครับ