ร าคาทองขยับขึ้น

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ร าคาทองเปิ ดตล าดเช้านี้

ประกาศร าคาครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.31 น. ปรับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันจันทร์

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 7 รอบ รวมราคาปรับขึ้นแรง 300 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 27,250

รับซื้อบ าทละ 26,166.16

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,750

รับซื้อบ าทละ 26,650

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 7 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 27,200

รับซื้อบ าทละ 26,120.68

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,700

รับซื้อบ าทละ 26,600

ร าคาทองคำ Spot เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 1,785 ดอลลาร์

หลังจากร าคาทองคำโคเม็กซ์ปิดตล าดเมื่อคืนที่ผ่ านมาเพิ่มขึ้น 13.9 ดอลลาร์ สู่บริเวณ 1,782.9 ดอลลาร์

เนื่องมาจากได้รับแร งหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงิ นดอลลาร์สหรั ฐ และการร่ วงลงของอัตร าผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบ าลสหรั ฐ

ร าคาทองคําฮ่องกงเปิ ดตล าดเช้านี้เพิ่มขึ้น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,520 ดอลลาร์ฮ่องกง