ส่องเล ขรถมาแน่

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน เพจ ข่าวช่องวัน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กระบี่ พบต่อหัวเสื อฝูงใ หญ่

ยึดท้ ายรถกระบะ เล ขทะเบี ยน 4053 ทำรังขนาดมหึมา สูงคล้ายกับยอดเจดีย์

ในรังมีต่อหัวเสื อหลายร้อยตัวอาศัยอยู่ บางส่วนก็บินเข้าบินออกอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้จากการสอบถามทร าบว่า เป็นรถของเพื่อนเจ้าของอู่ซ่อมรถ

ที่ไ ม่ค่อยได้ใช้งาน และต่อหัวเสือมายึดทำรังได้นาน 3 เดือนแล้ว

โดยเจ้าของอู่บอก ต่ างคนต่ างอยู่ ไ ม่อย ากรบกวน รอจนกว่ามันจะทิ้งรัง

ขณะที่ชาวบ้ านเอาเล ขทะเบี ยนไปเ สี่ย งโชคมาหลาย ง ว ด แต่ก็ยังไ ม่เคยถูกร างวัล

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ง ว ดนี้จะมาไหม