แ ม่น้ำหนึ่งมุ่งทำบุญ

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศร างวัลประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

สำหรับเลขแ ม่น้ำหนึ่งที่มีคนแห่ติ ดต ามกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในรอบที่ผ่ านมาเลขทะเบี ยนป้ายแดงเข้าเต็มๆ

และเล ขที่แ ม่น้ำหนึ่งบอกเลยว่ามาแน่ๆ นั่นก็คือ 7 นั่นเอง และก็มาจริงๆจ้า

ล่าสุดในรอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แ ม่น้ำหนึ่งได้ให้เลขมาแล้ว

และเขียนเลขกลางไลฟ์สด พร้อมย้ำว่าชอบเลขนี้ นั่นก็คือ 09 นั่นเอง

ล่ าสุดแ ม่น้ำหนึ่งได้โพสต์ข้อความหลังไปพบพระ

พร้อมกับได้ระบุข้อความว่า ศิษย์มีครู ขอบคุณพระอาจารย์ในความเมตต านะคะ ทุกคำสอนเตื อนสติ เตื อนใจ

#อย่ าหมดศรัทธา