มาแล้ว วันหยุดย าว 5วันร วด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เพจ แจ้งข่าวชาวส ารคาม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

หยุดย าวๆ 5 วันร วด 24-28 ก.ค.64 เที่ยวไหนดี วันหยุด เดือน กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)

วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค.(วันเข้าพรรษา)

วันจันทร์ที่ 26 ก.ค. (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

วันอังคารที่ 27 ก.ค.(วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (ครม.อนุมัติ วันหยุดเพิ่ม)

วันพุธที่ 28 ก.ค (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

หยุดย าว 5 วันร วด