ค้นบ้ านดูรับซื้อเหรี ยญปีเก่าร าคาหลักหมื่น

เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า รับซื้อเหรี ยญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig

ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่า..จะดีไหมครับ ถ้าเหรี ยญในมือเปลี่ยนเป็นเงิ นหมื่นได้

เดียวต ามหาคนซื้อไ ม่เจอ ใครหาได้เป็นร้อนเป็นพัน ก็ยินดีซื้อครับ เห ตุที่รับซื้อ

เนื่องจากเหรี ยญดังกล่าวเป็นเหรี ยญปีที่ผลิตจำนวนน้อยที่สุดของแต่ละชนิด

ซึ่งต่ างจากปีอื่นที่ผลิตจำนวนหลายล้านเหรี ยญ ทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสม

รับซื้อตลอดนะครับ จะเหรี ยญหรือธนบัตร ของเก่า ของสะสม ให้ร าคาสูง มีบริการให้คำปรึกษา

และประเมินร าคาฟรี บริการรับซื้อถึงที่ ท่านที่มีเหรี ยญธนบัตรตรงต ามที่ประกาศรับซื้อ

ถ่ายรูปเหรี ยญ หน้า-หลัง ให้ชัดเจนก่อนส่งมา จะบอกร าคาได้ทันที

ช่องทางติ ดต่อและส่งรูปภาพ ติ ดต่อสอบถามโทร : 0982365043

ร ายการรับซื้อ รับซื้อเหรี ยญเก่า เหรี ยญทองคำ รับซื้อธนบัตรเก่า แบงค์เก่า รับซื้อของโบร าณ ให้ร าคาสูงที่สุด

เครื่องลายคร าม เบญจรงค์ ปั้นน้ำชา ชุดน้ำชา กาน้ำชาจีน เครื่องเงิ นเก่า ถมทอง เข็มขัดนาค

พ้ดด้วง เงิ นร าง เงิ นฮ้อย เงิ นฮาง เงิ นเจียง เงิ นล้านนาล้านช้าง ของสะสมมีค่าทุกชนิด

เหรี ยญตาม พศ. เหรียญ25สต างค์ ปี2542/2544 เหรี ยญ50สต างค์ ปี2530 เหรี ยญ1บ าท ปี2529 เหรียญ5บ าท ปี2540/2546

เหรี ยญ10บ าทปี2531/2533 รับต ามนี้เท่านั้น เก่ากว่าไ ม่รับ ใกล้เคียงไ ม่รับ

รบกวนลู กค้าถ่ายรูปหน้ า/หลังสินค้าหรือถ่ายหลายๆมุมเพื่อประเมินสภาพและร าคานะครับ

ค้นบ้ านดูเลย

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก รับซื้อเหรี ยญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig