แห่ส่ องรถป้ ายแดงแ ม่น้ำหนึ่ง

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 หลังจากสำนักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล

ออกร างวัล ง ว ด ประจำวันที่ 16 มิ.ย.2564

โดยร างวัลที่ 1 ออกหมายเลข 691861 ร างวัลเลขหน้ า 3 ตัว

คือ 054 ,007 ร างวัลเลขท้ าย 3 ตัว คือ 447, 668 และ ร างวัลเลขท้ าย 2 ตัว คือ 17

ปรากฎว่า เล ขทะเบี ยนรถ BMW ป้ายแดง ทะเบี ยน ย-3071

ที่แ ม่น้ำหนึ่งขับไปขึ้นศ าลมีนบุรี ดันตรงกันเป๊ะกับ ร างวัลเลขท้ าย 2 ตัว ออกหมายเลข 17

ล่ าสุด แ ม่น้ำหนึ่ง สร้างความฮือฮาอีกครั้ง

หลังได้โพสต์ภาพคู่รถคันใหญ่ป้ายแดงคันใ หม่อีกคันเลขทะเบี ยนรถตู่คันดังกล่าว

ปรากฎว่าเจอเล ขทะเบี ยน 7856 งานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่า 1 ก.ค. นี้ใครจะรับทรัพย์กันบ้ าง