ฝากถึงน้อยๆทั้งหลาย

ภายหลังจากศาลเย าวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ได้พิพ ากษาให้จำเลยหรือภรรย าน้อย

ต้องชำระเงิ นค่ าทดแทน 200,000 บ าท ให้กับ นางนิภาพรรณ หรือจอย ภรรย าหลวงที่ถือทะเบี ยนสมรสบุกไปไลฟ์สดในงานแต่งของบ่ าวสาวคู่หนึ่ง

พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหม าย ซึ่งถือว่าเป็นการปิดคดีได้อย่ างสวยงาม

โดยทางนางนิภาพรรณ เผยว่าพอใจในคำตั ดสินแล้ว อย ากให้ผู้หญิงทุกคนมาใช้สิทธิของตนเอง

อย่ าให้ใบทะเบี ยนสมรสเป็นเพียงกระดาษใบเดียว แต่จงออกมาใช้สิทธิดีกว่า

หลังจากนี้จะใช้ชีวิตต ามปกติ ทำงานสวยๆ ดูแลลูกๆต่อไป

ส่วนการชำระเงิ นของคู่กรณี ก็จะทำต ามขั้นตอนกฎหม าย เชื่ อว่าคู่กรณีจะทำให้

แต่ถ้ายังไ ม่ยอมเลิกยุ่งกับสามีของตน ก็ต้องคิดอีกทีว่าจะทำยังไงต่อไป

ล่ าสุดโ ผล่อีกคลิปจ้า หลังอัดคลิปลง tiktok นางนิภาพรรณ พูดว่า

“ทุกคนคะ ผัวที่ดีต้องไ ม่ใช่ผัวของชาวบ้ านนะคะ รับคำขอโทษเป็นเงิ นสดเท่านั้นค่ะ”

ทั้งนี้หลังจากคลิปทั้ง 2 ถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามารับชมมากกว่า 2 ล้านคน

แต่ชื่นชมเป็นเสี ยงเดียวว่าเธอสวยขึ้นมากจริงๆ

ขอบคุณที่มาจาก @wawa1889