บ ารมีหลวงพ่อร วย

ต้องบอกก่อนว่า หลวงพ่อร วยนั้นนับว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอยุธย า หลวงพ่อร วย ปาสาทิโก หรือ พระมงคลสิทธาจารย์

หลายคนที่เป็นศิษย์บอกว่าท่านเก่งทางด้านเมตตามหานิยม โช คล าภ นอกจากวัตถุมงคลเครื่องร างของขลัง

ที่ถูกกล่าวขานมาหลายปี นอกจากนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้า คนทำมาหากินก็ยังบูชาสวดคาถา ขอพรเสริมมงคลให้ลู กร่ำร วย

เป็นคาถาเรียกทรัพย์ บางคนเรียกว่า คาถามหาเฮง ใครก็ต ามที่ได้บูชาพร้อมกับท่องบทสวดหลวงพ่อรวยอยู่เป็นประจำ

ก็จะช่วยเสริมความร่ำรวยให้กับตัวเอง หลายคนถามว่าท่องยังไง

อาจจะท่องก่อนออกจากบ้ าน หรือท่องก่อนการค้าข าย เพื่อเพิ่มความเฮงก็ได้

คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อร วย

(ท่องนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิต า จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิต า

สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

สวดเพื่อขอโช คล าภและทำมาหากินให้ร่ำร วย