ค้นบ้ านดูเหรี ยญละ100,000

เพจเฟซบุ๊ก รับซื้อเหรี ยญเก่าทุกชนิดร าคาดีที่สุดโทร 0840721303

ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า

ด่ วน รับซื้อจริง รับซื้อเหรี ยญ 1 บ าท

ตร าแผ่นดิน ปี 2505 ร าคาเหรี ยญละ100,000บ าท หนึ่งแสนบ าท

รับเฉพาะที่ยอดเจดีย์ชี้ไปที่ ย เท่านั้น

รีบค้นบ้ านเลย

ติ ดต่อเพจนี้ได้เลยจ้า

ต้องบอกเลยว่าใครสายเหรี ยญเฮลั่นเลย เพราะได้ร าคาสูงมากๆ

ขอบคุณที่มาจาก เพจ รับซื้อเหรี ยญเก่าทุกชนิดร าคาดีที่สุดโทร 0840721303