นักธุรกิจดังขับรถหรูมอบเงิ นชาวบ้ าน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ร ายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 ร ายงานว่า

ขณะผู้สื่อข่าวช่อง 3 ไปทำข่าวปิดแคมป์คนงาน แล้วไปเจอภาพโดยบังเอิญบริเวณสี่แ ยกพระร าม 9

เป็นเห ตุก ารณ์ชายคนหนึ่งขับรถหรูแจ กเงิ นให้กับคนจน คนละ 200 และ 400 บ าทบ้ าง

โดยมีทั้งเ ด็กๆ และผู้สูงอายุวิ่งกรูไปหาที่รถ บ างคนไปยืนดักรอ บ างคนก็ขี่มอเต อร์ไซค์ไปจอดรอ

ผู้สื่อข่าวจึงได้ขับรถต ามไปดู พบว่ามีการแจ กเงิ นให้กับชาวบ้ าน

โดยชาวบ้ านบอกแจ กมาแล้วหลายปี ไ ม่ใช่แจ กเฉพาะช่วงCV ชาวบ้ านจึงจำรถหรูคันดังกล่าวได้

เวลารถมาจึงวิ่งไปรอกัน ถามว่ารู้จักไหมว่าเขาเป็นใคร ชาวบ้ านบอกว่าชื่อ คุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เป็นนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน

ด้าน สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง บอกว่า นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เป็นเจ้าของคำในตำนาน ไ ม่มี ไ ม่หนี ไ ม่จ่าย

ซึ่งเคยประสบวิกฤ ตเศ รษฐกิจอย่ างหนักตอนปี 40 พร้อมทั้งให้ทีมงานโทร

สอบถามนายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ว่าใช่เจ้าตัวจริงหรือไ ม่ โดยบอกให้ทีมงานถามว่าวันนี้จะไปแถวไหน