ฝนตกหนัก พื้นที่ไหนบ้ างเฝ้าระวัง

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 7 วันข้างหน้ า

ระหว่างวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 – 11 กรกฏาคม 2564

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยระวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักและลมกระโช กแ รงไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 5 – 6 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 11 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 6 – 9 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝน ตกหนักและมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 11 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ช่วงวันที่ 5 – 7 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 11 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 6 – 7 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 8 – 11 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)ในช่วงวันที่ 5 – 7 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 11 ก.ค. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1 – 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 5 – 7 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 8 – 11 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 6 – 8 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักและลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 11 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.