เตื อน พื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโช กแ รง

พย ากรณ์อาก าศ 7 วันข้างหน้ าระหว่างวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 – 12 กรกฏาคม 2564

การคาดหมาย คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 6 – 7 ก.ค. 64

ร่องมรสุ มจะพ าดผ่ านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เข้าสู่หย่ อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวตั้งเกี๋ยและเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 7-8 ก.ค. 64

ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 12 ก.ค. 64

ร่ องมรสุ มได้เลื่ อนลงมาพ าดผ่ านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนคลื่นลม

บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 6 11 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยระวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักและลมกระโ ชกแ รงไว้ด้วย

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งโดยในช่วงวันที่ 6-9 ก.ค.

มีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 6 – 9 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโช กแร งบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 10 12 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 6 – 10 ก.ค. มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 11-12 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ตลอดช่วงโดยในช่วงวันที่ 8-10 ก.ค.จะมีหนักมากบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 6 7 ก.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ในช่วงวันที่ 8 11 ก.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 6 – 7 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 8 12 ก.ค. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1 – 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 6 – 7 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 8 12 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 6 7 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

และลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 8 12 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.