ใกล้แตะ 30,000

ร าคาทองวันนี้ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.24 น. ปรับขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันพฤหัสบดี

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 5 รอบ และเป็นการปรับขึ้นติ ดต่อกันทั้ง 5 รอบ รวม 250 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,400

รับซื้อบ าทละ 27,303.16

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,900

รับซื้อบ าทละ 27,800

ประก าศครั้งที่ 2 เวลา 13.01 น. ปรับลง 50 บ าท

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,350.00

รับซื้อบ าทละ 27,257.68

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,850.00

รับซื้อบ าทละ 27,750.00

ประก าศครั้งที่ 3 เวลา 15.17 น. ปรับลง 50 บ าท

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,300.00

รับซื้อบ าทละ 27,197.04

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,800.00

รับซื้อบ าทละ 27,700.00

ประก าศครั้งที่ 4 เวลา 15.29 น. ปรับลง 50 บ าท

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,250.00

รับซื้อบ าทละ 27,151.56

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,750.00

รับซื้อบ าทละ 27,650.00

ประก าศครั้งที่ 5 เวลา 16.17 น. ปรับขึ้น 50 บ าท

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,300.00

รับซื้อบ าทละ 27,197.04

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,800.00

รับซื้อบ าทละ 27,700.00

ขอบคุณที่มา siamtoday