ให้มาแล้วแ ม่น้ำหนึ่ง บอกเลข 3ตัว

วันที่ 10 ก.ค.64 แ ม่น้ำหนึ่ง เจ้าแ ม่บอกเลขที่แม่นที่สุดในตอนนี้

จนเจ้ามือยังไ ม่กล้ารับซื้อ ไลฟ์สดแต่เช้า รัด-ทะ-บาน-ทัย งว ดนี้รวย สีชมพูเด้อพี่น้อง

โดยมีการไลฟ์สดข ายเครื่องรา งของขลั ง พร้อมทั้งแจ กทองลูกค้าชุดใหญ่ พร้อมทั้งยืนยัน

ทั้งเพจทั้งไลน์แ ม่น้ำหนึ่ง ไ ม่มีการแนะนำเว็ บการพนั น

ไลฟ์ข ายเครื่องรา งสำหรับคนที่ศรัทธา ถ้าไ ม่ศรัทธาไ ม่ต้องบูชาจะส่งผลเสี ยกับชีวิต

ส่วนตัวเองประสบความสำเร็จชีวิตได้เพราะเลิ กยุ่งเรื่องชีวิตชาวบ้ าน ซึ่งบ างคนไ ม่บูชาอะไรแต่ดูแลพ่อแม่ชีวิตก็ปังได้

การบูชาเพราะเป็นสิ่งยึดเหนี่ ยวจิตใจทางหนึ่ง ส่วนคนมีหนี้เก็บเงินไปใช้หนี้ก่อนแล้วค่อยมาบูชา

แม่น้ำหนึ่ง ยังไลฟ์เดือดหลังเห็นยอดผู้ติ ด CV วันนี้เฉี ยดหมื่น 9,326 ร าย แ ม่น้ำหนึ่ง กล่าวว่า

เขานั่งดูคนลำบาก นอนรอความต า ย ได้ยังไง วันนี้ติ ดเชื้ อเกือบหมื่น พูดแล้วของขึ้น อยู่ได้ยังไง

ตู่ ที่ดีคือตู่ ภพธรเท่านั้นค่ะ ใครอวยเอาอะไรมาอวย เร าอยู่ในบ้ านเมืองแสดงความเห็นแบบนี้ไ ม่ได้

พูดแล้วฉุ น ของไ ม่ข ายก็ได้ คนนอนรอตรวจ จ่ ายภาษีได้ เวลาจะได้อะไรเหมือนข อทา น

กลับมาที่ลุงนั่งโ ง่ๆริมทะเล ไ ม่ได้สา ปแช่ งเขา แต่การนอนรอความตา ย รักษาไ ม่ได้เป็นยังไง

จนก็คน รวยก็คน ทุกอาชีพมีความเป็นคนเหมือนกันหมด

วันนี้อยู่กับคำสา ปแช่ งคำด่ า ทนได้เหรอ ไ ม่ชอบพูดอะไรแบบนี้

แต่เห็นคนติ ดเชื้ อจะหมื่น ไ ม่แก้อะไรที่ควรจะทำสักที ไทยเหมือนอินเดียมากเลย ใครมีโซเชียล เอาไปให้แกดูจะได้เลิ กนะจ๊ะ

ทั้งยังเดื อดอัดไ ม่หยุด ก่อนออกปากไ ล่ว่า ออกเถอะ ใครทำคุณไ สยเป็นทักมาเลย

ไ ม่อย ากพูดถึงคนนี้กระด ากปาก คำเดียวไปต า ยเหอะ แล้วอย่ ามาใช้วิธีส กปร กนะบอกก่อน

แ ม่น้ำหนึ่ง บอกด้วยว่า ตอนนี้สั่ งชุดพีพีอี 2 พันชุดแ จก ซึ่งเจ้าตัวโพสต์ก่อนหน้ านี้ว่า

ชุด PPE มาถึง 2,000 ชุด วันที่ 10 ก.ค นี้ เหลือประมาน 1000 ชุด

หน่วยงานไหนอย ากได้แจ้งมานะคะ หนูจะทยอยจัดส่งในโคร าช ขอด่ วนได้เลยนะคะ จัดส่งให้ในทันทีได้เลยวันที่ 11-12

ส่วนเลขที่แฟนหว ยรอคอย แ ม่น้ำหนึ่ง เขียนเลขลงกระดาษหว ยรั ฐบ าลไทย

พร้อมบอกว่า งว ดนี้ชอบเลขนี้ (เลข 2) พร้อมทั้งเขียนเลขที่ชอบ 3 ตัว คือ 524 ด้วย