เล ขเด็ ดหลวงปู่เดือนชัย

หลายคงยังคงจำกันได้สำหรับหลวงปู่เดือนชัย แม้ว่าช่วงนี้จะไ ม่ค่อยมีข่าว

แต่ลูกศิ ษย์ก็ยังคงเดินทางไปกราบไหว้ไ ม่ข าด สำหรับหลวงปู่เดือนชัย

เดินทางไปไหนต่ างก็มีลูกศิ ษย์ ให้การต้อนรับเป็นอย่ างดี ไม่ว่าจะมีกิจนิมนต์ในงานพิธีสำคัญต่างๆ

ล่ าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม มีผู้ใช้เฟสบุ๊คร ายหนึ่งได้โพสต์ภาพของหลวงปู่เดือนชัย

แม้ว่าไ ม่มีคำบรรย ายใดๆเชื่ อว่าทุกคนต้องรู้แน่นอนว่าคืออะไร

ขอบคุณเจ้าของภาพ

โดยหลายคนโฟกัสที่แ ม่กุญแจ ที่มีตัวเลข 065 และ 26

อย่ างไรก็ต ามเป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่าน

อย่ างไรก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพครับ