แม่น้ำหนึ่ง เผย3ตัวตรง

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันที่ทุกคนรอการประก าศร างวัลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เชื่ อว่านักเสี่ ยงโช คหลายๆคนก็คงกำลังรอเลขเ ด็ดจาก

“แ ม่น้ำหนึ่ง”กันอยู่อย่ างแน่นอน เพราะหลายคนคงทร าบดีว่าให้แม่นมาหล ายง วดแล้ว

จนล่ าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่ านมา

แม่น้ำหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่ านเพจเฟซบุ๊ก แ ม่น้ำหนึ่ง Namnueng ระบุว่า

“อย ากรำจังเลยง วดนี้จงอย่ าเชื่ อแนวทางปล อมนะคะ หนูให้แค่ ห้า-สอง-สี่ ไปตัวเดียวนะคะ ไ ม่มีเลขอื่น มะรืนจะปล่ อยตัวเน้นนะคะ”