ร าคาทอง ขึ้นแล้วขึ้นอีก

เรียกได้ว่าร าคาทองมีการปรับขึ้นร ายวัน จนเกือบแตะ 3 หมื่นแล้ว

ทำเอาบรรดานักลงทุกและคนที่สะสมทองจำนวนมากแห่เทข ายเพื่อเกร็งกำไร

ล่ าสุดวันที่ 12 ก.ค. 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงานว่า

ร าคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.25 น. ร าคาทองปรับขึ้น 100

ส่งผลให้ ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 27,800 ข ายออกบ าทละ 27,900 บ าท

ส่วน ทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 27,303.16 ข ายออกบ าทละ 28,400 บ าท

ทองคำแท่ง

– รับซื้อบ าทละ 27,800 บ าท

– ข ายออกบ าทละ 27,900 บ าท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้อบ าทละ 27,303.16 บ าท

– ข ายออกบ าทละ 28,400 บ าท

ขอบคุณ สมาคมค้าทองคำ