แ ม่น้ำหนึ่ง ขอโ ทษคนไ ม่ได้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า

หลังกองสลากออกร างวัลสลากกินแบ่งรั ฐบ าล

งวดประจำวันที่ 16 ก.ค.64 ร างวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 556725

โดยก่อนหน้ านี้ แ ม่น้ำหนึ่ง ได้โชว์เลขธูปปู่ที่จุดออกมาเป็นเลข 524

ซึ่งสร้างความฮือฮาอีกเพราะเลขที่ออกร างวัลที่ 2 สอดคล้องกับเลขธูปคือ 25

ล่ าสุด แ ม่น้ำหนึ่ง ได้ไลฟ์ในเพจหลังเลขออก

โดยระบุว่า วันนี้มาปฏิบัติธรรม 1 วัน และจะกลับพรุ่งนี้

ซึ่งก็ดีใจกับคนที่ได้ ใครไ ม่ได้ก็ขอโทษด้วย ซึ่งรู้สึกว่าครั้งนี้เลขช้า

ถ้าจะให้หยุดจุดธูปคงไ ม่หยุดแน่ แต่ครั้งหน้ าคงต้องทำการบ้ านหนัก

ซึ่งแ ม่น้ำหนึ่ง ยังบอกอีกว่า งว ดหน้ าต้องคิดหนักแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ งว ดหน้ าอาจจะให้ตัวเดียวแล้วจบเลย

พร้อมทั้งขอโทษคนที่ถูกร างวัล ส่วนคนที่ไ ม่ถูกร างวัลก็ขอโทษด้วย

สวยมากแ ม่

ที่มา siamtoday