เตื อนฝนถล่มหนัก 5วันร วด

ช่วงวันที่ 18 – 23 ก.ค. 64 มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น

ในขณะที่ร่องมรสุ มพ าดผ่ านประเท ศเมี ยนมาและลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

ทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 18 – 23 ก.ค. 64

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม

ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในช่วงวันที่ 18 – 20 ก.ค. 64

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่งในช่วงวันที่ 18 – 23 ก.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 23 ก.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ในช่วงวันที่ 18 – 22 ก.ค. 64 อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 23 ก.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 18 – 23 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนมากตอนบนของภาคลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ตลอดช่วงในช่วงวันที่ 18 – 23 ก.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ขอบคุณ กรมอุตุฯ