อั้ม อธิชาติ มอบถุงยังชีพฟ้าทล ายโ จร กระชาย

กลายเป็นที่นิยมอย่ างมาก สำหรับสมุนไพรที่ยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ป่ วย

โดยเฉพาะฟ้าทล ายโ จร และกระช ายที่มีส่วนช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่ างกาย

ทั้งยังสามารถลดการ อัก เสบ และไข้ จึงเป็นทางเลือกในการใช้กับผู้ป่ วย cv

ที่มีอาการน้อย ในบ างรพ.สนาม

ทั้งนี้ นักแสดงหนุ่ม อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ผู้ก่อตั้งและกร รมการ บริษัท ฝ่ ายการตล าด พาว มิราเคิล

ได้ออกมาโพสต์ข้อความบริจาคถุงยังชีพสมุนไพร ฟ้าทล ายโจร พลูคาว และกระชาย จำนวน 500 เช็ต

สำหรับผู้ที่ต้องการสมุนไพรในการรักษา พร้อมทั้งประกาศ

หน่วยงานไหนต้องการแจ้งมาได้เลยซึ่งถุงยังชีพสมุนไพรดังกล่าวก็ได้ถูกแ จกจ่ ายในรพ.สนาม ในพื้นที่กรุงเทพอีกด้วย

โดย อั้ม ได้โพสต์คลิปวิดีโอ เผยว่า ในสมุนไพรยังชีพชุดนี้อย่ างที่บอกกันปลายมีฟ้าทลา ยโจร พูลคาว และกระชาย

ซึ่งต้องบอกว่าขอจำกัดจำนวนไว้ก่อน 500 ชุด

โดยเฉพาะการแ จก อย ากจะให้ผู้ป่ วยที่มีอาการก่อนเป็นอย่ างแรก

เพราะว่าฟ้าทะล ายโ จรต้องสำหรับคนที่มีอาการแล้วทาน ในระยะเวลาที่จำกัดจริงๆ และ 500 เซ็ต

ก็ได้แจ กจ่ ายไปยังจุด เสี่ ยงต่ างๆหลายในกรุงเทพ ไ ม่ว่าจะเป็นรพ.สนาม รวมถึงที่ได้เขียนบอกในไอจี และเฟซบุ๊ก

ขอบคุณที่มา อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์