หมอกฤษณ์ เตื อน5ร าศี ต้องระวั ง

หมอกฤษณ์ เตื อน5ร าศี ต้องระวั ง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เ ผย 5 ร าศี

ที่ช่วงนี้ต้องระวั งเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ จะซ วยเพราะเรื่องไ ม่เป็นเรื่อง

ต้องระมั ดระวั งเป็นพิเศษ ได้แ ก่ ร าศีพฤษภ ด้วยความที่มีร าหูทับอยู่

โดยร าหูเป็นตัวแทน ของสิ่งตรงกันข้าม คิดอย่ างไรคนอื่นมักจะมองตรงกันข้าม ต้องระมั ดระวั ง

ร าศีกรกฎ

โดยมีดาวอังคารกับเสาร์อยู่ มีศุกร์กับเสาร์ ฉะนั้น ช่วงนี้อย่ าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เดี๋ยวมีปัญห าแน่นอน

ร าศีพิจิก

ต้องระวั งที่สุดคือเรื่องคู่ เรื่องเ พศตรงข้าม เพราะร าหูเล็งอยู่ ทำอะไร เขาจะเข้าใ จอีกอย่ างหนึ่ง

ถ้าคุณต่อความย าวส าวความยืด เขาจะยิ่งต่อยอดเอาเรื่องเก่ามาทะเล าะกับคุณ และกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไ ม่จบไ ม่สิ้น

ร าศีมังกร

มีอังคารเสาร์เล็งกัน ต้องระมั ดระวั งการแต กหั ก การทะเ ลาะเบ าะแว้ง

โดยเฉพาะเรื่องเก่าๆ ไ ม่ว่าจะเป็นเรื่องเ งิน เรื่องของอดีต ปัญห า เรื่องกิ๊ก

รวมถึงเรื่องรถ ระวั งจะทะเล าะกันหนัก

จากเรื่องไ ม่เป็นเรื่องกลายเป็นเลิ กล ากันไปเลย

ร าศีมีน

ในช่วงนี้ ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนวินา ศ ฉะนั้น

ทำอะไรผู้ใหญ่จะมองกลับด้าน

ทำอะไรคนมักจะมองคนอื่นในทางไ ม่ดี ตรงนี้ต้องระมั ดระวั งเป็นพิเศษ