ข้อความหอพัก น้ำต าแทบร่ วง

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม เพจ BizpromptinfoFanpage

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า น้ำต าแทบร่ วง เจ้าของหอ ใจดีแจ กถุงยัง ชี พ แถมลดค่ าเช่ า 3 เดือน

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ร ายหนึ่ง เล่าเรื่องสุดประทับใจจากเจ้าของหอพัก

นำถุงยัง ชี พ ที่บรรจุไปด้วยข้าวสาร 1 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลาประป๋อง วางไว้ที่หน้ าห้องพักทุกห้อง

แถมยังลดค่ าเช่าให้อีก 3 เดือนอีกด้วย ไ ม่เพียงเท่านั้น

เจ้าของหอพัก ยังแนบโน๊ตเขียนด้วยข้อความว่า เรียนลู กค้าที่รัก

เนื่องจากสถานก ารณ์ CV แพร่กระจาย อย่ างต่อเนื่อง อาจทำให้ลูกค้าหลายๆท่านได้รับผลกระทบ ในสิ่งต่างๆ

ทั้งทางด้านการงาน การเงิ นและสภาพจิตใจ จึงมีความเห็นใจและเป็นห่วงลูกค้าเป็นอย่ างมาก

จึงได้จัดทำถุงยังชีพแ จกให้กับลูกค้าทุกท่ านเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทางเร าค่ะ

ดูแลรักษาสุข ภาพกันด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านปลอดภั ย

คนไทยไ ม่ทิ้งกัน

ชื่นชมเจ้าของหอพัก

เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะครับ

ขอบคุณ เจ้าของเรื่องครับ