ร าคาทองพุ่งพร วด

ร าคาทองวันนี้ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประก าศครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.21 น. ปรับขึ้น 150 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศ ราคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันพฤหัสบดี

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 2 รอบ และเป็นการปรับลดลงติ ดต่อกันทั้ง 2 รอบ รวม 150 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเ ทศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,600

รับซื้อบ าทละ 27,500.24

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,100

รับซื้อบ าทละ 28,000

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,450

รับซื้อบ าทละ 27,348.64

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,950

รับซื้อบ าทละ 27,850

ขอบคุณที่มา siamtoday