สะเทื อนวงการ ออนไลน์แน่นอน ส่งของไ ม่ได้

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม เฟสบุ๊ค ชื่อว่า น้องกวาง เหลียวหลัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

สั่ นสะเทือนวงการออนไลน์ ไ ม่ว่าจะเคอรี่ แฟรช ปณ.

ใครที่บอกให้ปรับตัวคนที่ข ายต ามห้ าง ตล าด ข้างทางที่ข ายไ ม่ได้ ละบอกให้หันมาข ายออนไลน์ มึงดูนะคะตอนนี้ออนไลน์ก้อไ ม่ต่ างกัน

ตอนนี้ประชาชนเตรียมอดต าย มึงรอดูความชิบห าย ความห ายนะเลยค่ะ ของรั ฐบ าลชุดนี้

ทำล ายทุกองค์กร ทุกอาชีพ ชิบห ายกันถ้วนหน้ า คนที่ได้ของก้อโชคดีไปค่ะ

แต่ตอนนี้คนเสี ยห าย คนลำบ ากที่ต้องชดใช้สินคั า หรือต้องมานั่งตามของเอง มันก้อมีเยอะค่ะ

บ างคนก็พูดได้ค่ะ ไปขนส่งอื่นสิ ละขนส่งลูกๆเล็กๆ มันมีครอบทุกพื้นที่ไหม

บางคนเป็นแ ม่ค้าขนส่งมีตัวเลือกแค่แบรนที่บอกไป เขาจะทำยังไงต้องควานหาขนส่งอื่นหรอคะ

ซึ่งก้อรู้ๆถ้าคนส่งบ างขนส่งดีจริงทำไมคนถึงใช้บริการน้ อยละคะ เพราะเซอวิทมันแ ย่

ถ้าของมีค่ า มีมูลค่ า ถ้าอยู่ในปริมลฑล แนะนำส่งแมสนะคะ จะได้รับภายใน 1ชม.

เสี ยค่ าส่งแพงหน่อยแต่ได้ของแน่นอนภายใน 1ชม. เพราะตอนนี้เอาแน่เอานอนกับขนส่งไ ม่ได้

อย่ าเป็นพวกเสี ยน้อยเสี ยยากเสี ยมากเสี ยง่ายค่ะ ของหายไ ม่คุ้มกัน

ถ้าอยู่ตจว.แนะนำงดซื้อข ายกันชั่ วคร าวค่ะ เวลามีปัญห าจะได้ไ ม่ต้องมีใครต้องรับผิ ดชอบทั้งผู้ซื้อละผู้ขาย

เพราะเวลาเครมสินค้าโค รตยุ่งย าก หลักฐานไ ม่ครบคือจบ ละบ างคนเป็นเจ้าใ หญ่ เครมไหวหรอ

ไหนจะต้องแบกหน้ าจ่ ายลู กค้ าคืนก่อน ละมารอเงิ นเครม ละก้อไ ม่รู้จะได้ครบไหม

ได้เมื่อไหร่ ประเภทผลไม้ ของกิน เป็นไปได้งดส่งก็ดีนะคะ

ตอนนี้เห็นผลกระทบของแฟรชเป็นจำนวนค่อนข้างมาก คลังแตก ผลไม้ ของกิน เน่ าเสี ย แต่เสี ยกับเ สีย

ไ ม่เครมใหม่ก็ต้องคืนเงิ นลู ก ค้าก่อน แถมต้องมารอเงิ นเครมบริษัทอีกและก้อไ ม่รู้จะเครมได้ทั้งหมดไหม

ขอบคุณ น้องกวาง เหลียวหลัง