บิ๊กตู่ ถกถ้าไม่อย ากทำก็ลาออกไป

‘บิ๊กตู่’ เรียกถกผู้ว่าฯ 13 จังหวัดสีแดง รับมือ-เร่งแก้CVเผยวานนี้บ่นกลางที่ประชุม

ครม.ขอโฆษกทุกกระทรวงเร่งสื่อสารทำความเข้าใจ เคืองใครไม่อย ากทำงานก็ลาออกไป

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรึและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบ าดของโร คCVโดยวันนี้ (28 กรกฎาคม) ภายหลังเสร็จภารกิจ

เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าร าชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรั ฐบ าล ในเวลา 08.30 น.แล้ว

ในเวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์จะเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสีแดงเข้ม 13 จังหวัดผ่านระบบ zoom จากบ้ านพัก

ภายในกรมทหารบราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1 ทม.รอ.) เพื่อหารือถึงแนวทางการรับมือกับการแพร่ระบ าด

รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ป่ วย การตั้งโร งพย าบ าลสนามต่างๆ ตลอดจนการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาช น

ทั้งนี้ รายงานข่าวจากทำเนียบรั ฐ บ าล เปิดเผยว่า วานนี้ (27 กรกฎาคม) ช่วงหนึ่งในการประชุม ครม.

พล.อ.ประยุทธ์ได้ขอความร่วมมือจากทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะทีมโฆษกกระทรวงทุกกระทรวง

ช่วยกันสื่อสารทำความเข้าใจข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการการแก้ปัญหาCV

ขอให้ทุกคนช่วยกันสื่อสาร แต่ถ้าไม่อย ากทำก็ให้ลาออกกันไป