เริ่มทยอยโอนให้ 4 สิงหานี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย กระทรวงแรงงานเร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยา

ให้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ 9 ประเภทกิจการ ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก

โดยผู้ประกันตน ม.33 ทุกคนได้รับเงินไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เป็นต้นไป ผ่านบัญชีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนผูกไว้กับเลขบัตรประชาชน ในระบบพร้อมเพย์

การผูกพร้อมเพย์ กับเลขประชาชน 13 หลักทำได้หลายช่องทาง ใครที่ผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขที่บัตรประชาชนก็ไม่ต้อง

ทำอะไรทั้งสิ้น ส่วนใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ สามารถทำได้ดังนี้

– แอปฯ ของบัญชีธนาคารที่มี

– ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่

– เว็บไซต์ธนาคาร ผ่านระบบเน็ตแบงก์

– สาขาธนาคาร ตามบัญชีที่ท่านมีอยู่

สำหรับ 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการ

บริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์