ท่ารถหยุดเดินทางทุกเส้นทาง

สำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ วันที่ 2 ส.ค.64 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร คติดเชื้ อ cv

ในการขย ายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จนถึงวันที่ 31 ส.ค.64 เพื่อลดและจำกัดการเคลื่อน

ย้ ายการเดินทาง และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

บขส.จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

“One day one Night ส่งของทั่วไทยรับได้วันเดียว” ยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 05.00 -19.30 น.

“ผู้โดยสาร บขส. ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเดินทางในช่วงเวลาที่ บขส. หยุดเดินรถ สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทางได้

จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงิน

ค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง”

นายสัญลักข์กล่าว

ในวันนี้ (2 ก.ค.) บขส. ยังได้รับประสานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้ อ cv

กลุ่มสีเขียว กลับไปรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ 17 คน และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 17 คน โดยรถโดยสาร บขส.

จะออกจากกรมการขนส่งทหารบก บางเขน เวลา 21.00 น. เพื่อไปส่งผู้ป่วยยังจุดหมายปลายทางต่อไป