ราคาทองวันนี้ล่าสุดปรับขึ้น

หากใครต้องการที่จะซื้ อข ายทองในวันนี้ ราคาทองวันหยุดวันแม่แห่งชาติพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 ประกาศครั้งที่ 1

(เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.31 น. ปรับขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้ อข ายครั้งสุดท้ายของวันพุธ ที่ตลอดทั้ง

วันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 3 รอบ รวมราคาปรับลดลง 50 บาท ทำจุดต่ำสุดใหม่ของเดือน

ราคาทองคำล่าสุด

“ราคาทองคำแท่ง” รับซื้ อบาทละ 27,400.00 บาท ข ายออกบาทละ 27,500.00 บาท

ในส่วนของ “ราคาทองรูปพรรณ” รับซื้ อบาทละ 26,909.00 บาท ข ายออกบาทละ 28,000.00

ราคาทองคำล่าสุด

ราคาทองคำล่าสุด