ตรึงราคาไข่ไก่เบอร์ 3

เป็นอีกประเด็นที่ได้รับความสนใจ หลังจากในช่วงนี้ในหลากหลายพื้นที่ล็อกดาวน์ทำให้พฤติกรร มการซื้อสินค้าครั้งละมากๆ

ไม่ออกมาบ่อยครั้ง เพื่อลดการติด cv และหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารยอดฮิตอย่ างไข่ไก่ ดูเหมือนว่าจะเริ่มมารคา

ที่ปรับสูงขึ้น จนผู้บริโภคหลายคนเริ่มกังวลว่าจะมีการกักตุนและขายโก่งราคา กรณ๊เหตุล็อกดาวน์ยืดเยื้อ

วันนี้ (11 ส.ค. 64) ทางเพจ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่ างเต็มที่ เพื่อมิให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเดือ ดร้อนเพิ่มขึ้น จากที่ต้องประสบ

ปัญหาการแพร่ระบา ดของ cv อยู่แล้ว โดยกรมปศุสัตว์ได้ใช้มาตรการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืดอายุการปลดแม่ไก่ยืน

กรงออกไปจากเดิมปลดที่ 75 สัปดาห์ เป็นปลดที่ 85-90 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้มีไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านฟองต่อวัน เ

พียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ในตลาดสดอยู่ที่ 3.60-3.70 บาทต่อฟอง หรือ 108-110 บาทต่อถาด (30 ฟอง)

ซึ่งทุกห้าง จะมีไข่ไก่ในบรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตลาดสด เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนผู้บริโภค

กรมการค้าภายใน ขอเตือนผู้ที่กักตุนไข่ไก่ และตั้งราคาขายปลีกสูงขึ้นเกินสมควร ซึ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนให้เดือ ดร้อนเพิ่มขึ้นอีก

โดยพฤติกรร มดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิด ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษจำคุก

7 ปี ปรับ 140,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภค พบเห็นผู้ประกอบการรายใด ที่มีพฤติกรร มกักตุนสินค้าหรือ

ฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินควร โปรดแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ กรมการค้าภายใน