ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ (16 ส.ค.) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ (15 ส.ค.)

โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,550 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาค มค้ าทองคำ

ที่เผยแพ ร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 9:28 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,950 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,050 บ าท

ตามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,439.60 บ าท ส่วนร าค าข ายออกอยู่ที่ 28,550 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,778.00 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 16 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,950 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,439.6 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,550 บ าท

ข้อมูล prachachat.net