3ร าศีดวงปัง

‘3 ร าศีดวงปัง’ กร าฟชีวิตพุ่งเต็ม10 ในสัปด าห์นี้!

ร าศีมิถุน

บ างทีการไม่มีความสุข อาจจะเกิ ดจากตัวคุณเอง เพร าะคุณถูกตอกย้ำให้คิดลบอยู่ตลอดก็ได้

(หรือเปล่ านะ) ลองหามุมมองให ม่ๆมั้ย การเงิ น ถ้าคุณมีวินัย คุณจะก็จะฝ่าอุปสรรค(การเงิ น)

ไปได้ จะมีโช คล าภเข้ามาช่วยหนุนอีกนะ การงาน คุณอาจจะได้สัมพันธ์ กับคนน้ำนิ่งไหลลึก

คนที่คุณไม่อาจจะค าดเดาเข าได้ ความรัก คนโสด ใครที่เข้ามาในตอนนี้ ลองมองให้ดีๆและลึกๆ

อีกทีนะ คนมีคู่ คู่รักที่ทะเล าะกัน จะกลับมาคืนดีในไม่ช้า

ร าศีสิงห์

คุณกำลังจะหมดเคร าะห์ เรื่องแย่ ๆ ของคุณจะสิ้ นสุดลงเอยได้ โดยไม่ค าดฝัน ควรไปทำบุญ

ฟังธรรมะ ตักบ าตร(แบบเว้นระยะห่าง) จะนำโช คล าภก้อนใหญ่มาให้ การเงิ น

จะเจอเรื่องของการแบ่งปัน(ผลประโยช น์) การแสดงน้ำใจจากคนอื่น ซึ่งจะมีความหมายกับคุณมาก

การงาน มีงานที่คุณต้องกระโจนไปทำ ทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อมนัก ความรัก คนโสด กว่าจะปลงใจกับใครสักคน

อย่ ามัวคิดหนัก หรือชั่งใจกันอยู่นาน(เดี๋ยวชวด) คนมีคู่ ช่วงนี้คนรอบข้าง(ญาติหรือเพื่อนฝูง) เข้ามามีส่วน

ให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรัก ชื่นมื่นขึ้น

ร าศีตุลย์

คุณเจอหล ายเรื่องที่เป็นปัญ หา ที่คุณจะต้องแก้ไขเอง แต่ในตัวของคุณมีพลังซ่อนอยู่ ในย ามคับขับ

ควรฮึดสู้และดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ ก็ได้ผลดีนะ การเงิ น บ างท่าน อาจจะต้องให้ความช่วยเหลือ

ญาติมิตรอีกด้วยนะ การงาน คุณทำงานเก่งขึ้น และยังมีการขยับขย าย การเพิ่มความรู้ความสามารถอีกนะ

ความรัก คนโสด อยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว ที่เข้ามาน่ะ ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้ น(อย่ าไปใช้เลย) คนมีคู่ ควรหาเวล าว่าง(ช่วงนี้WFH)

ทำอะไรๆ(ที่เป็นกุศล) ร่วมกันบ้ าง ความรักจะแจ่มใส

ข้อมูลจากhoroworld