มาแล้วเลขแ ม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง ให้อีก เลขเด็ด 3 ตัว งวด 1/9/64 แย้มเลขธูปปู่ เร็วๆ นี้

เข้ าสู่อาทิตย์สุดท้ายก่อนการออกร างวัลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล

งวดประจำวันที่ 1 ก.ย. 2564 วงการตัวเลขก็เริ่มคักคึกแล้ว

ล่ าสุด วันที่ 21 ส.ค. 2564 เมื่อเวล าประมาณ 20.00 น.

แม่น้ำหนึ่ง ภิรด า ธนโชติจินด า คนดังวงการเลขเด็ด

ได้ไลฟ์ผ่ านเฟซบุ๊กข ายเครื่องร าง พร้อมปล่อยแนวทางเลขเด็ดรั ฐบ าลไทย

งวดประจำวันที่ 1 ก.ย. 2564 หลังจากที่เมื่อวานนี้ (20 ส.ค.)

แม่น้ำหนึ่งได้ไลฟ์เผยเลขที่ชอบไปแล้ว 1 ตัว

โดยในไลฟ์ แม่น้ำหนึ่ง เผยว่า แนวทางเลขที่ตนเองให้จะมี 2 ชุด

ชุดแรกคือเลข 3 ตัว ที่ตนเองให้ โดยตนจะใช้การจุดธูป 9 วัน ซึ่งใน 9 วันนี้

มีเลข 3 ตัวไหนเยอะที่สุดก็จะเอาตัวนั้นมาให้ ชอบก็ต ามได้

ไม่ชอบก็ปล่อยผ่ าน ส่วนใครที่รอเลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่งเผยว่า เร็วๆ นี้

จากนั้น ก็ถึงเวล าที่หล ายคนรอคอย คือการปล่อยแนวทางเลข

ซึ่ง แม่น้ำหนึ่ง ได้เขียนแนวทางเลขใส่กระด าษ ระบุ

รั ฐบ าลไทย 1/9/64 2-9, 2, 29-27, 97 และ 297

ข้อมูลจากsanook